Srednja grupa
(od 3-4 god.)

PROGRAM VASPITANJA I OBRAZOVANJA DECE SREDNJE GRUPE

GOVORNO-JEZIČKE AKTIVNOSTI

(bogaćenje rečnika maternjeg jezika, učenje lepog govora i ponašanja, razvijanje mašte i komunikativnih sposobnosti kod dece. Kultura govorne komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje.)


LOGIČKO-MATEMATIČKE AKTIVNOSTI

(rasporedjivanje objekata prema odredjenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalazenje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa.)


SVET OKO NAS

Razvijanje ljubavi prema životinjskom i biljnom svetu koji nas okružuje (uzgajanje cveca, pravljenje insektarijuma, obilazak veterinarske stanice, izvođenje eksperimenata sa vodom, vazduhom i biljkama.)
Sticanje samopouzdanja u odnosu na okolnu i živi svet.
Upoznavanje dece sa različitim zemljama, kulturama i običajima (razvijanje tolerancije i spoznavanje različitosti među ljudima.)
Praćenje godišnjih doba i vremenske promene (sakupljanje lišća, grudvanje..)


LIKOVNE AKTIVNOSTI

(vežbanje fine motorike ruku, upoznavane likovnih tehnika osnovne i izvedene boje, uočavanje delova, podsticanje kreativnosti, istraživački rad sa različitim materijalima (glina, plastelin, testo...), razvijanje estetskog osećaja za lepo.


DRAMSKE AKTIVNOSTI

  • gluma, ples, dramatizacija već obrađene priče, smišljanje novih priča (razvijanje mašte, kreativnosti, perceptivnih sposobnosti, koncentracije, inteligencije, sticanje samopouzdanja, osećaja za timski, ali i individualni rad.)
  • gledanje predstava ,,Putujućeg pozorišta’’ kao i odlazak do Lutkarskog pozorišta

FIZIČKE AKTIVNOSTI

(upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti, usavršavanje fine motorike i jačanje disajne musculature, razvoj takmičarskog duha, razvijanje pozitivne slike o sebi, samopostovanja i vrednovanja, stvaranje navike kod deteta da se bavi fizičkom aktivnošću, razvijanje ljubavi prema sporstu.)


MUZIČKE AKTIVNOSTI

(razvijanje glasovnih sposobnosti deteta, muzičkog ukusa i kulture, pevanje i slušanje dečijih pesmica, sviranje na dečijim instrumentima, izvođenje pokretnih igrama uz muziku.)


Mlađa jaslena grupa