Starija jaslena grupa
(od 18 do 36 meseci)

PROGRAM VASPITANJA I OBRAZOVANJA STARIJE JASLENE GRUPE

GOVORNO-JEZIČKE AKTIVNOSTI

(razvijanje i pravilna upotreba govora kao sredstvo sporazumevanja, bogaćenje dečijeg rečnika, osposobljabanje dece da razumeju čiste govorne izreze, podsticanje dece da usvajaju značenje reči i da formiraju prva sopstvena moralna osećanja i stavove).


SENZORNO-PERCEPTIVNE AKTIVNOSTI

(razvijanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje, samostalno rešavanje problema, razvijanje pojma o sebi u spoljašnjem svetu, sticanje novih saznanja vezanih za prirodne procese i promene).


INTELEKTUALNE AKTIVNOSTI

(upoznavanje sa najosnovnijim matematičkim pojmovima i odnosima, upoznavanje sa prirodnim pojmovima i promenama koje nas svakodnevno okružuju. Podsticanje istraživačkih aktivnosti).


MUZIČKO-RITMIČKE AKTIVNOSTI

(stvaranje prijatne i tople atmosfere, podsticanje interesovanja za manipulisanje jednostavnim muzičkim instrumentima, bogaćenje muzičkih utisaka, razvijanje sluha i osećanja za ritam, razvijanje koordinacije pokreta uz muziku).


GRAFIČKO-LIKOVNE AKTIVNOSTI

(podsticanje razvoja fine motorike ruku, upoznavanje dece sa raznovrsnim likovnim materijalima i upotrebom istih, podsticanje na istraživanje i korisćenje novih likovnih sredstava i materijala, podsticanje razvoja koordinacije oko-ruka, bogaćenje senzorno-perceptivnih iskustava, razvijanje i ostvarivanje vedrog raspoloženja kod dece u zajedničkim igrama.


MOTORIČKE AKTIVNOSTI

(razvijanje sitne i krupne motorike kod dece, osposobljavanje za razne oblike kretanja – hodanje i trčanje, razvijanje ravnoteže kod dece u statičkim i dinamičkim položajima tela, razvijanje sposobnosti rukovanja različitim predmetima – kotrljanje, bacanje i hvatanje).


Mlađa jaslena grupa