Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je deo redovnog programa predškolske ustanove Zum Zum Bumbar u celodnevnom i poludnevnom trajanju. Pripremni predškolski program u Ustanovi se realizuje od septembra do juna meseca. Pripremni predškolski program se realizuje po modelu B kroz preporučene sadržaje iz Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.


Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

 • Celovitom razvoju deteta;
 • Razvoju sposobnosti, veština i navika;
 • Proširenju iskustva i postojećih znanja;
 • Bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe;
 • Priprema zrelosti deteta pred polazak u školu.

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada su:

 • podsticanje osamostaljivanja deteta,
 • pružanje podrške fizičkom razvoju,
 • jačanje socio-emocionalne kompetencije,
 • pružanje podrške saznajnom razvoju,
 • negovanje radoznalosti,
 • podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti.

Osnovni cilj pripreme dece za školu, je da se doprinosi njihovoj zrelosti (gotovosti) za život i rad, kakav ih očekuje u osnovnoj školi. Zrelost (fizički i psihički razvoj) koju predškolska ustanova omogućuje detetu, odnosi se na to da dete bude sposobno da:

 • prihvati zadatke,
 • razlikuje igru od rada,
 • bude motivisano za rad,
 • zadovolji zahteve škole bez ikakvih štetnih posledica po njegovo fizičko i psihičko zdravlje.

Primarni zadaci:

 • Realizacijom programskih sadržaja doprineti osnovnim ciljevima pripremnog predškolskog programa, razvoju gotovosti i zrelosti (adekvatnoj pripremi za polazak u školu).
 • Sistematsko praćenje, posmatranje i dokumentovanje dečjeg razvoja i napredovanja, individualnosti i razvojnih karakteristika dece, sa ciljem pružanja dodatne obrazovne podrške i primene individualizacije u radu.
 • Decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju uključivati u redovne vaspitne grupe.
 • Ostvarivanje raznih oblika saradnje sa širom društvenom sredinom kako bi se bogatilo dečje iskustvo i nadograđivala postojeća saznanja (kroz programe saradnje sa društvenom sredinom, programe odmora, izleta,...)
 • Organizovati sredinu koja će odgovoriti na saznajne potrebe dece i prirodu učenja u skladu sa indivudualnim tempom, potrebama i interesima dece.

Model B pripremnog predškolskog programa – preporučeni sadržaji

Program pripreme dece za školu predstavlja sistem aktivnosti i sadržaja, kao i posebnih metodičkih postupaka kojima treba da se postignu intelektualna, socijalna, emocionalna i motivaciona gotovost za ono što ih očekuje u školi, uz razvoj saznajnih interesovanja potrebnih za školski način učenja.

Razvoj govora

 • Negovanje govorne kulture
 • Bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora
 • Verbalo izražavanje i komunikacija
 • Monološki govor i pričanje
 • Upoznavanje da dečjm književnošću
 • Govorne igre

Priprema za početno čitanje i pisanje

 • Početno čitanje
 • Početno pisanje

Razvoj matematičkih pojmova

 • Položaji
 • Kretanje kroz prostor
 • Poređenje i procenjivanje
 • Oblasti, linije,tačke
 • Oblici
 • Obrazovanje skupova
 • Brojanje i skupovi
 • Vremensko saznanje

Upoznavanje prirode i društvene sredine

 • Živi svet i svet životinja
 • Čovek kao pripadnik živog sveta
 • Čovek kao društveno biće
 • Rad ljudi
 • Zaštita životne sredine
 • Materijalni svet
 • Saobraćajno vaspitanje

Fizičko vaspitanje

 • Fizički razvoj
 • Razvoj opažanja
 • Jačanje zdravnja i održavanje higijene

Likovno vaspitanje

 • Crtanje
 • Slikanje
 • Plastično oblikovanje
 • Estetsko doživljavanje i procenjivanje

Muzičko vaspitanje

 • Slušanje muzike
 • Pevanje
 • Sviranje
 • Plesne aktivnosti